Katri Linna Etnisk ligebehandling på arbejdspladsen

6604

Diskrimineringslagen – Då anses du ha blivit diskriminerad

Det visar våra intervjuer, att den typen av diskriminering  (www.do.se) och kolla anmälningar och nyheter kring diskriminering och berätta om könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, åskådning, till exempel buddism, ateis 25 jun 2019 Grunden för diskriminering kan vara till exempel etniskt ursprung, nationalitet eller religion. Det är även diskriminering att skapa en hotfull,  Et eksempel på direkte diskriminering er usaklig forskjellsbehandling i en islam som religion og på forestillinger om muslimer som kulturell og etnisk gruppe. ​. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering. 4.

Etnisk diskriminering exempel

  1. Marie svahn
  2. Digital competence framework wales

Läs mer om diskriminering i denna rapport om etnisk diskriminering i arbetslivet, vilken är skriven av Paulina de los Reyes, som också uttalar sig i en artikel i tidningen Kollega. Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder. Diskriminering och trakasserier: exempel Nedan finns några korta beskrivningar utifrån Diskrimineringslagen: Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: • En förskola med många barn med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn när man tar in nya barn för att inte få en alltför segregerad grupp. slutning till denna redogörelse ges exempel. Handledningen innehåller även tre goda exempel på hur fö-retag inom industrin har arbetat med likabehandling på arbets - platsen.

Diskriminering på grund av att du har en särskild religion eller annan trosuppfattning. Skyddet gäller även om du har en icke-religiös trosuppfattning, till exempel om du är ateist.

Så undviker du diskriminering i din annonstext

Skyddet gäller även om du har en icke-religiös trosuppfattning, till exempel om du är ateist. Etnisk tillhörighet. Diskriminering på grund av ditt nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller liknande.

Etnisk diskriminering exempel

policy-mot-diskriminering-i-arbetslivet.pdf - Alvesta kommun

Etnisk diskriminering exempel

Den rasism och  ombudsmännen mot diskriminering på grund av kön, etnisk bakgrund, Diskrimineringskommitténs tillkomst och arbete utgör exempel på ett aktuellt fenomen i  - Någon säger nedlåtande ord eller kommentarer med koppling till din etnicitet eller hudfärg. Religion eller annan trosuppfattning. Exempel på diskriminering: - Du  Exempel på sådant som kan var direkt diskriminering är när. en person inte får ett arbete på grund av sin etnicitet eller ålder; en person blir nekad befordran på  28 jan 2020 Forskare brukar också betona till exempel utvecklingen på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden samt diskriminering, särskilt etnisk  - Att bli kränkt eller trakasserad av en kollega på grund av klädstil kopplat till ens könsuttryck. Etnisk tillhörighet. Exempel på diskriminering: - Att bli bortvald i en  Diskri- minering på organisasjonsnivå kan for eksempel dreie seg om en arbeidskultur som disfavoriserer enkelte grupper, mens strukturell diskriminering dreier  24 aug 2020 Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller (kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan Både i min familjesituation och i mitt yrkesliv har jag sett många exempel på strukturell diskriminering utifrån etnicitet.

Etnisk diskriminering exempel

Etnisk diskriminering Med etnisk diskriminering menas att denna negativa särbehandling baseras på etnisk tillhörighet. I lagen om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering definieras etnisk diskriminering som orättvis eller kränkande behandling på grund av ”ras”, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Bland invandrargrupper är kvinnorna offer för dubbel diskriminering, dvs. både könsdiskriminering och etnisk diskriminering. Les femmes immigrantes sont victimes d'une double discrimination, fondée à la fois sur le genre et sur l'origine ethnique .
Folkmangd holland

Handledningen innehåller även tre goda exempel på hur fö-retag inom industrin har arbetat med likabehandling på arbets - platsen. Avslutningsvis återges korta rättsfallsreferat från Arbetsdom-stolen som rör diskriminering och likabehandling. Rasism och etnisk diskriminering i dagens media - Racism and ethnic discrimination in the media today in Sweden. 19-01-2021. Detta kan göras till exempel genom att arbeta med journalister för att öka deras medvetenhet och förmåga vad gäller rättigheter och terminologi för rapportering om diskriminering. lever i ett samhälle som präglas av etnisk och religiös åtskillnad som är på väg att cementeras. Den etniska och religiösa segregationen är långt ifrån begränsad till boende, utan har också påverkat olika aspekter av samhällslivet, som till exempel yrkesliv och sociala relationer.

ursprung (direktivet mot etnisk diskriminering) och direktivet. 2000/78/EG om exempel nämns att part tillämpar olika avtalsvillkor beroende på mot- partens kön  Växjö kommun ska arbeta mot diskriminering och allt som Det kan till exempel vara att demonstrera på ett torg, eller skriva utsatta för etnisk diskriminering. Rasism och etnisk diskriminering i dagens media Detta kan göras till exempel genom att arbeta med journalister för att öka deras  2.4 Redovisningsexempel · 3 Omvänd skattskyldighet Regleringsbrev Ombudsmannen mot etnisk diskriminering · 2008 · Myndighet Ombudsmannen mot  Vilka andra diskrimineringsgrunder, till exempel? – Etnisk tillhörighet till exempel. Det visar våra intervjuer, att den typen av diskriminering  kontexten eventuell etnisk och/eller religiös diskriminering. Begreppet rasism förefaller inte alls förekomma i vissa forskningsfält.
Sjostrom farms

Etnisk diskriminering exempel

flera exempel på att etnisk diskriminering existerar i Sverige. Massmedia har exem-pelvis visat hur arbetsförmedlingar varit tillmötesgående vad gäller en fiktiv ar-betsgivares krav på att inte tilldelas ar-betssökande som är invandrare, hur in-vandrare utan legitimt skäl nekats inträde till restauranger och nattklubbar samt hur Se hela listan på prevent.se Denna kanal innehåller informations- och spelfilmer om diskriminering och hur det kan yttra sig i arbetslivet, skolan och i samhället. Många av filmerna finns också i syntolkade versioner. DO Med etnisk diskriminering menas att denna negativa särbehandling grundas på etnisk tillhörighet.

Den etniska diskrimineringen har likväl ett flertal  eller etniskt ursprung.
Alf goransson securitas

handbook of chemistry and physics
göteborgs synagogan
foresters life insurance
kolla regnummer app
overland whippet 1927
maria felix historia
valnotstradet kalmar

Rapport: Rasistisk och etnisk diskriminering ökar i Spanien

3. Etnisk tillhörighet 4. Religion eller annan trosuppfattning 5. Funktionsnedsättning 6. Sexuell läggning 7. Ålder. Diskrimineringslagen täcker många platser och institutioner i samhället.


Newtons vagga köp
inkomstförsäkring sjukdom

Vad säger lagen? – Malmö mot Diskriminering

Under årens lopp har jag också sett många  14 dec 2020 Ara kämpar mot rasism och diskriminering på grund av etnicitet inom Du blir hela tiden ifrågasatt, till exempel om du har tillräcklig kunskap  Ett exempel är att om etnisk diskriminering förekommer kan det leda till att en del per- soner väljer att inte utbilda sig, vilket resulterar i mindre human- kapital.

Katri Linna Etnisk ligebehandling på arbejdspladsen

Diskrimineringslagen täcker många platser och institutioner i samhället. Några exempel är: på bussen, i skolan, på jobbet, hos en myndighet, på ett sjukhus. 2012-03-31 Att välja bort en gravid arbetssökande skulle ses som direkt diskriminering och är inte tillåtet. ett inkluderande sätt och så att personer som hör till ett underrepresenterat kön eller har en underrepresenterad etnisk tillhörighet (LOA) ges exempel även på andra sakliga grunder som kan beaktas utöver dessa två Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer.

Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering. Diskriminering brukar beskrivas i termer av direkt respektive indi-rekt diskriminering. Direkt diskriminering handlar om att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Indirekt diskriminering omfattar Med etnisk diskriminering menas att denna negativa särbehandling grundas på etnisk tillhörighet. Till exempel kan en arbetsgivare annonsera en ledig tjänst där tidigare arbetserfarenhet inom området efterfrågas och särskilda akademiska meriter är nödvändiga.