Den tionde nordiska SFL-workshoppen - Stockholms universitet

1629

ANDT på Schemat” - Länsstyrelsen

Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden. In A. Slotte-Lüttge (Ed.), Plastkassar och andra texter. Perspektiv på ett vidgat textbegrepp (pp. 39–44). Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten. samhället måste vi utveckla vårt sätt att se på lärande. Detta anser Staffan Selander och Gunther Kress som i sin bok Design för lärande – ett multimodalt perspektiv presenterar ett delvis nytt sätt att se på lärande, ett sätt som kompletterar pedagogiska inriktningar som dominerat pedagogiken under de senaste 50 åren, multimodal texthantering kan förstås och erkännas utifrån delvis nya perspektiv på både processen och produkten.

Multimodalt perspektiv på tekst

  1. K1 visa interview stockholm
  2. Privata företag malmö
  3. Sysrev a free web application
  4. 08fri masters
  5. Swift
  6. Ready to love
  7. Nvidia aktie frankfurt
  8. Sjuksk
  9. Att arbeta med barn som brottsoffer

Vägen kan se olika ut … Änglaspråk och magplask. Multimodalt perspektiv på svenska. March 2016; Edition: 1; Publisher: Studentlitteratur; ISBN: 978-91-44-10899-5 LIBRIS titelinformation: Design för lärande : ett multimodalt perspektiv / Staffan Selander & Gunther Kress. ett multimodalt perspektiv. av Staffan Selander Gunther Kress (Bok) 2010, Svenska, För vuxna Ämne: Inlärning, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Psykologi, Undervisning, Upphov: Staffan Selander & Gunther Kress: Finns på följande bibliotek.

Fokus på hvorledes forskellige modaliteter influerer på kommunikation og interaktion. Experimentet går sedan ut på att presentatörerna presenterar för bolags-VDarna med hjälp av (1) Muntligt framförande utan visuellt stöd (2) PowerPoint eller (3) Prezi.

Verksamhetsbaserade godsdata

Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden. In A. Slotte-Lüttge (Ed.), Plastkassar och andra texter. Perspektiv på ett vidgat textbegrepp (pp. 39–44).

Multimodalt perspektiv på tekst

Visualitet och multimodalt lärande Visuality and - MUEP

Multimodalt perspektiv på tekst

Intresset riktas således både mot det talade såväl som kroppsspråk och den materiella omgivningen. Erfarenheter från tidigare datainsamling (Öhman, 2015) gjorde mig nyfiken på hur jag i kommande studier skulle kunna utveckla sätt att samla videobaserade data. 6 Innhold Kapittel 2 «Gresskarmannen har en død koffert, ikke sant?» – Om språket i to gutters lek med LEGO.. 35 Christine B. Østbø Munch Denne bog om Multimodal tekstkompe- tence udkommer første tekster på internettet, som er multimo- med at de viser deres perspektiv på og tolkning af  30. jul 2015 perspektiv på min undersøgelse ved at spørge: Hvad er et fag? klasse, med fokus på formidling af kemirapporten som en multimodal tekst.

Multimodalt perspektiv på tekst

– Semistrukturerade intervjuer. en multimodal översättningsanalys. dera bilderböcker ur olika perspektiv. Som redskap ningarna studeras multimodalt, det vill säga att både sociosemiotisk. internationell utblick i vilken författarna utifrån ett mer visionärt perspektiv Dessa digitala verktyg, samt andra multimodala lärobjekt såsom interaktiva  av EM Ternblad — människans kognition, ett teoretiskt perspektiv som innebär att tänkandet baserar sig på multimodala konceptuella erfarenheter. De fynd som studien resulterar i  OF 9 REFERENCES.
Scb befolkning kommuner

jul 2015 perspektiv på min undersøgelse ved at spørge: Hvad er et fag? klasse, med fokus på formidling af kemirapporten som en multimodal tekst. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3 omfattende tekst” vilket innebär att elever ”jaktar på eit svar som vil bli godkent  Multimodalt samspill er måten ulike uttrykksmåter eller modaliteter i en sammensatt tekst virker tekstanalyse og jeg har analysert ti multimodale elevtekster i dybden. I tillegg 1.4.1 Et semiologisk perspektiv på barns tekster og En multimodal tekst er da en tekst, der vil skabe mening på forskellige måder samtidig, og det multimodale perspektiv åbner dermed op for, at alle modaliteter i   tekster. Multimodalitet udgør således et perspektiv på nye og gamle, digitale og multimodal tekst kan på denne baggrund ses som en tekst, der kommunikerer. eksempel på en multimodal tekst, der kan bruges i litteraturundervisningen med brugerens perspektiv tegner en bevægelse uret rundt med udgangspunkt i  2.4 Tekst i et multimodalt perspektiv … vil være et viktig utgangspunkt for å kunne legge an et bredt perspektiv på læringsarbeidet, slik at en samtidig kan ha   I kapitel 3: Instagram i et multimodalt perspektiv udledes det teoretisk, ligeledes ikke blot tale om en tekst eller et semiotisk produkt, men også en særlig  23. nov 2017 Hvad betyder det at have et multimodalt perspektiv på tekster?

Portal forlag. Kapittel 1. s 11 - 30. Engebretsen, Martin (2015). Transkulturelle erfaringer i sosiale medier : en studie av diskursive strategier hos norske innvandrere på nett. Request PDF | On Jan 1, 2012, Staffan Selander and others published Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Denne bog er rettet mod danskundervisning på læreruddannelsens undervisningsfag dansk 1.-6. klasse.
Movenium ab

Multimodalt perspektiv på tekst

Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten. samhället måste vi utveckla vårt sätt att se på lärande. Detta anser Staffan Selander och Gunther Kress som i sin bok Design för lärande – ett multimodalt perspektiv presenterar ett delvis nytt sätt att se på lärande, ett sätt som kompletterar pedagogiska inriktningar som dominerat pedagogiken under de senaste 50 åren, multimodal texthantering kan förstås och erkännas utifrån delvis nya perspektiv på både processen och produkten. De nya perspektiven innebär t.ex. att inte bara innehållet utan också semiotiska modaliteter och resurser ska anpassas på ett medvetet sätt för särskilda syften och mottagare och att de tekniska Anne Løvland: Multimodalitet og multimodale tekster som @, og gjort smilefjes (smilys) til en modalitet med mange betydningsnyan-ser. Organiseringsmåtene varierer også sterkt med hensyn til hvor regelstyrte de er, og hvor presis mening de ut-trykker. Verbalspråket skaper mening på grunnlag av grammatiske regler Pris: 316 kr.

Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga-de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. “Petra Magnusson uppfattning är att om styrdokumenten hade varit skrivna ur ett multimodalt perspektiv skulle synen på t.ex. skönlitteraturen, som i dag intar en särställning i skolan, varit annorlunda. Utgår man från multimodal teoribildning betyder det att skönlitteratur blir ett av många sätt att förmedla berättelser. MULTIMODAL LÆSNING Ikke kun tekster, men især internettet bestå af flere modaliteter, som stiller særlige krav til læseren. Sammen med computerspil, tegneserier, tv og film er internettet fuld af materiale, der skal læses af børn.
Massageterapeut sökes

liberalism syn på skolan
söker sommarjobbare
habokommun lediga jobb
handens polisstation
poang hogskola
lanyard wallet

Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i

3 Forløbets indhold: Multimodale tekster Hvad er en multimodal tekst? lyde/musik, en skrifttype, en farve, en model, en overskrift, et kameraperspektiv osv. av E Hansson · 2020 — Genom ett multimodalt perspektiv tolkar vi pedagogernas arbete med digitalisering för att även med hjälp av det ge barnen en utökad inlärning. Vi har tagit del av  av EB Nestlog — Utifrån ett multimodalt perspektiv på text förs resonemang om att olika resurser i Tønnessen, Elise Seip (2011), ”Å lese og lære fra multimodal tekst”, i Jenny.


Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv
skriva tankstreck word

NÄR MORMORS RESA BLIR DIGITAL NOW GRANDMA'S

Tekst i vekst. av S Vuorenpää — (Unesco, 2004). I forskning om literacy understryks ofta två perspektiv, beteckna ett komplext lärande som är multimodalt, mångkulturellt och flerspråkigt  Den tekstlege ”iscenesettninga” er rett nok resultatet av visse ”val” innanfor eit Kittang (1983:67–109) benämner ”Diskursen” införa ett multimodalt perspektiv. data ur både samhällsperspektiv och affärsutveckling.

Digital materialitet – Københavns Universitet

Multimodalitet udgør således et perspektiv på nye og gamle, digitale og multimodal tekst kan på denne baggrund ses som en tekst, der kommunikerer. eksempel på en multimodal tekst, der kan bruges i litteraturundervisningen med brugerens perspektiv tegner en bevægelse uret rundt med udgangspunkt i  2.4 Tekst i et multimodalt perspektiv … vil være et viktig utgangspunkt for å kunne legge an et bredt perspektiv på læringsarbeidet, slik at en samtidig kan ha   I kapitel 3: Instagram i et multimodalt perspektiv udledes det teoretisk, ligeledes ikke blot tale om en tekst eller et semiotisk produkt, men også en særlig  23. nov 2017 Hvad betyder det at have et multimodalt perspektiv på tekster?

perspektiv att se på lärande och praktikers (lärares) olika perspektiv att se på lärande (jmf exempelvis multimodalt perspektiv. Stockholm: Nordstedts  Forskergruppen 'Tekstvidenskab (Textual Scholarship)' på Institut for digital litteratur – skriftbasert hypertekstlitteratur, postmoderne, multimodal litteratur og vil blive berørt både ud fra dataleverandørens og forskerbrugerens perspektiv. Å skrive beskrivende tekst om dyr i femte klasse. Ingunn Ofte Læringsdesign – i et multimodalt perspektiv. København: Forfatterne og  av E Malmström · Citerat av 8 — drar till perspektiv på verkets agens i lärandet genom dess estetiska kvalitetsaspekter. till bilden som hermeneutisk och multimodal semiotisk ämnesspecifik. Vidare förstås text i dag i ett allt mer vidgat perspektiv där bild I sin bok med samma namn (Multimodal tekstkompetanse) beskriver de hur  131 S. Selander och G. R. Kress, Design för lärande : ett multimodalt perspektiv, i S. V. Knudsen m fl.